Ατομική Ψυχοθεραπεία

Αρκετοί από εμάς πιστεύουμε ότι έχουμε απόλυτο έλεγχο του εαυτού μας. Ότι εμείς ορίζουμε το ποιοι είμαστε και το τι κάνουμε. Μπορεί να ακούγεται περίεργο αλλά ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούμε, συμπεριφερόμαστε και αλληλοεπιδρούμε με τους ανθρώπους γύρω μας είναι κυρίως ασυνείδητος.

Βιώματα της πρώιμης παιδικής μας ηλικίας, συναισθηματικές ανάγκες που δεν καλύφθηκαν, ματαιώσεις που φωλιάζουν μέσα μας και δρουν υπογείως χωρίς να το καταλαβαίνουμε ορίζουν όλα όσα κάνουμε, πώς πορευόμαστε, πώς συμπεριφερόμαστε, ποιοι πραγματικά είμαστε … που δεν ξέρουμε.